Chính sách bảo mật của trang bóng đá trực tiếp Demnaylive

Chính sách bảo mật của trang web bóng đá trực tiếp Demnaylive rất quan trọng để đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ và không bị lộ ra ngoài mạng. Trang web này cam kết tuân thủ các nguyên tắc và quy định về bảo mật thông tin cá nhân theo luật pháp hiện hành.

Demnay Live sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ. Ngoài ra, trang web cũng áp dụng các biện pháp an ninh công nghệ để đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng không bị đánh cắp hoặc lộ ra ngoài mạng.

Người dùng cũng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của trang web bất cứ lúc nào họ muốn. Đồng thời, họ cũng có thể liên hệ với trang web nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của mình.

Chính sách bảo mật của trang bóng đá trực tiếp Demnaylive
Chính sách bảo mật của trang bóng đá trực tiếp Demnaylive

 

Quy định về việc thu thập thông tin cá nhân

Mục đích

Mục đích của Quy định này là để thiết lập các quy trình và chính sách nội bộ để thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân theo cách phù hợp với pháp luật hiện hành và để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân.

Phạm vi

Quy định này áp dụng cho việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân do [Tên công ty] thu thập hoặc xử lý phục vụ mục đích kinh doanh hoặc chức năng khác.

Định nghĩa

 • Thông tin cá nhân: Bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân có thể được sử dụng để xác định cá nhân đó, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và số nhận dạng quốc gia.
 • Xử lý: Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn: thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, chỉnh sửa, xóa hoặc hủy dữ liệu.

Quy trình thu thập thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân chỉ được thu thập nếu được yêu cầu cho một mục đích hợp pháp và được xác định.
 • Các cá nhân sẽ được thông báo về mục đích thu thập thông tin cá nhân tại thời điểm thu thập.
 • Các cá nhân chỉ có thể được xác định với phạm vi cần thiết cho mục đích xử lý thông tin cá nhân.

Quy trình sử dụng thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho các mục đích đã nêu và đã được đồng ý vào thời điểm thu thập.
 • Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho mục đích không liên quan hoặc không tương thích với mục đích đã nêu.

Quy trình lưu trữ thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ an toàn và được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ.
 • Thông tin cá nhân chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết cho mục đích được xác định.

Quy trình tiết lộ thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba nếu:
  • Người đó đồng ý tiết lộ thông tin của mình.
  • Tiết lộ thông tin là cần thiết để thực hiện một hợp đồng giữa [Tên công ty] và người đó.
  • Tiết lộ thông tin được yêu cầu bởi pháp luật hoặc quy định.
  • Thông tin được tiết lộ cho một bên thứ ba được ủy quyền дія thay [Tên công ty].

Quyền của cá nhân

Cá nhân có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của họ:

 • Quyền tiếp cận thông tin cá nhân của họ.
 • Quyền chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ.
 • Quyền từ chối cho phép [Tên công ty] xử lý thông tin cá nhân của họ.
 • Quyền khiếu nại nếu họ cho rằng thông tin cá nhân của họ đã bị xử lý không phù hợp.

Trách nhiệm

 • [Tên công ty] chịu trách nhiệm tuân thủ Quy định này.
 • Giám đốc điều hành hoặc người được ủy quyền của [Tên công ty] chịu trách nhiệm giám sát tuân thủ Quy định này.
 • Các nhân viên của [Tên công ty] có trách nhiệm tuân thủ Quy định này khi xử lý thông tin cá nhân.

Đánh giá và cập nhật

Quy định này sẽ được đánh giá và cập nhật định kỳ để đảm bảo rằng Quy định này vẫn hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu pháp lý và các thông lệ tốt nhất hiện hành.

Cách thức bảo vệ thông tin người dùng

Cách thức bảo vệ thông tin người dùng
Cách thức bảo vệ thông tin người dùng

Cho tới thời điểm hiện tại, dữ liệu người dùng là một phần vô cùng giá trị của các doanh nghiệp trực tuyến. Các thông tin cá nhân nhạy cảm này (bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, thông tin thẻ tín dụng và sở thích mua sắm) có thể được thu thập từ nhiều nguồn, chẳng hạn như từ mẫu nhập liệu, hoạt động nhấp chuột và thậm chí cả thông tin vị trí.

Các doanh nghiệp lớn thường chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị và quảng cáo. Tuy nhiên, điều này đã làm bùng phát mối lo ngại nghiêm trọng về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Khi dữ liệu cá nhân rơi vào tay kẻ xấu, nó có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như đánh cắp danh tính, gian lận tài chính và rình rập trực tuyến.

Để giải quyết những lo ngại này, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin người dùng. Một số biện pháp phổ biến bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu: Mã hóa dữ liệu làm cho dữ liệu trở nên vô nghĩa đối với bất kỳ ai ngoài người có khóa giải mã. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi bị truy cập trái phép, ngay cả khi bị đánh cắp.
 • Xác thực 2 yếu tố (2FA): 2FA là biện pháp bảo vệ thêm yêu cầu người dùng nhập mã xác minh được gửi tới điện thoại hoặc email của họ sau khi nhập mật khẩu. Điều này giúp bảo vệ tài khoản người dùng khỏi bị chiếm đoạt, ngay cả khi mật khẩu của họ bị đánh cắp.
 • Quyền riêng tư theo thiết kế (Privacy By Design): Privacy By Design là một phương pháp phát triển phần mềm đề cao sự riêng tư và bảo mật từ giai đoạn đầu tiên. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư được tích hợp vào thiết kế của hệ thống, giúp giảm thiểu rủi ro thu thập và sử dụng thông tin người dùng.
 • Giáo dục người dùng: Giáo dục người dùng về các nguy cơ tiềm ẩn đối với quyền riêng tư trực tuyến là rất quan trọng. Các doanh nghiệp nên cung cấp tài liệu hướng dẫn và đào tạo để giúp người dùng hiểu cách bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong một số trường hợp giới hạn, như:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những bên giúp chúng tôi cung cấp và cải tiến dịch vụ của mình. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể theo dõi hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và họ cung cấp cho chúng tôi các báo cáo về dữ liệu này giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình.
 • Với các đối tác kinh doanh của chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác, những công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với chúng tôi hoặc thông qua chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý thanh toán hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị để gửi cho bạn các ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba.
 • Với các cơ quan chức năng, tuân thủ lệnh của tòa án yêu cầu: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan chức năng, tuân theo lệnh của tòa án hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật để giúp ngăn ngừa hoặc điều tra gian lận, hoặc với cơ quan quản lý để đáp ứng các yêu cầu báo cáo.
 • Trong trường hợp chúng tôi chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong trường hợp chúng tôi chuyển nhượng tất cả hoặc một phần đáng kể tài sản của mình, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho bên tiếp nhận như một phần của giao dịch chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước về bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào nếu thông tin cá nhân của bạn được chuyển giao như một phần của giao dịch đó.

Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu các bên này phải bảo vệ thông tin của bạn theo cách tương tự như chúng tôi và chỉ được sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được chỉ định trong Chính sách bảo mật này.

Bảo mật trong quá trình thanh toán

Bảo mật trong quá trình thanh toán
Bảo mật trong quá trình thanh toán

Khi thực hiện thanh toán trực tuyến, bảo mật là yếu tố tối quan trọng. Có nhiều biện pháp bảo mật được triển khai để đảm bảo thông tin tài chính của bạn được an toàn trong suốt quá trình giao dịch.

Mã hóa dữ liệu: Toàn bộ thông tin tài chính của bạn đều được mã hóa để tránh bị tin tặc đánh cắp. Mã hóa là một quá trình chuyển đổi dữ liệu thành dạng không thể đọc được trừ khi có khóa giải mã.

Giao thức HTTPS: Giao thức HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) giúp bảo vệ dữ liệu được truyền giữa trình duyệt web và máy chủ web. HTTPS sử dụng chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) để xác thực danh tính máy chủ và mã hóa lưu lượng truy cập.

Xác thực hai yếu tố: Xác thực hai yếu tố yêu cầu bạn cung cấp hai phương thức xác thực riêng biệt khi thanh toán trực tuyến. Điều này thường bao gồm nhập mật khẩu của bạn và nhận mã xác minh qua tin nhắn SMS hoặc ứng dụng xác thực.

Bảo mật PCI DSS: Chuẩn bảo mật dữ liệu công nghiệp thẻ thanh toán (PCI DSS) là một tập hợp các tiêu chuẩn do các công ty thẻ tín dụng lớn thiết lập. PCI DSS tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo thông tin thẻ của khách hàng được bảo vệ an toàn.

Bảo vệ chống gian lận: Các hệ thống chống gian lận theo dõi giao dịch để phát hiện các hoạt động bất thường hoặc gian lận. Nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, hệ thống có thể chặn giao dịch hoặc yêu cầu xác minh thêm.

Bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật này, các nhà cung cấp thanh toán trực tuyến và nhà bán lẻ có thể tạo ra một môi trường thanh toán an toàn cho khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin tài chính của họ.

Cookies và cách sử dụng

Cookies là gì?

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu do máy chủ web tạo ra khi bạn truy cập một trang web. Dữ liệu này được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính, điện thoại thông minh, v.v.) và cho phép trang web nhận dạng bạn mỗi khi bạn truy cập.

Cách chúng được sử dụng

Cookies được sử dụng để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn theo nhiều cách:

 • Cá nhân hóa: Cookies lưu trữ thông tin về các tùy chọn và sở thích của bạn, giúp các trang web tùy chỉnh nội dung phù hợp với bạn.
 • Đăng nhập tự động: Cookies lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn, giúp bạn tự động đăng nhập vào các tài khoản trực tuyến.
 • Theo dõi hành vi: Cookies theo dõi các trang web bạn truy cập và nội dung bạn tương tác, giúp các nhà tiếp thị hiển thị quảng cáo mục tiêu cho bạn.
 • Phân tích trang web: Cookies thu thập dữ liệu về lưu lượng truy cập và hành vi người dùng trên một trang web, giúp chủ sở hữu trang web cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Các loại Cookies

Có nhiều loại cookie khác nhau, phổ biến nhất là:

 • Cookie phiên: Chỉ tồn tại trong thời gian duyệt web hiện tại và bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.
 • Cookie liên tục: Được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể, cho phép các trang web nhận dạng bạn trên nhiều lần truy cập.
 • Cookie của bên thứ nhất: Được tạo bởi trang web bạn đang truy cập.
 • Cookie của bên thứ ba: Được tạo bởi các trang web khác, như mạng quảng cáo hoặc nhà cung cấp phân tích.

Quản lý Cookies

Bạn có thể quản lý các cookie trên trình duyệt của mình. Bạn có thể xóa cookie, chặn các cookie trong tương lai hoặc điều chỉnh cài đặt bảo mật để kiểm soát các cookie được chấp nhận.

Bảo mật

Cookies thường không an toàn vì chúng có thể bị bên thứ ba sử dụng để theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn. Tuy nhiên, có các loại cookie an toàn hơn được gọi là “HTTP secure cookies” chỉ được truyền qua các kết nối bảo mật.

Chính sách về quảng cáo trực tuyến

Mục đích

Chính sách này nhằm mục đích thiết lập các nguyên tắc và hướng dẫn về quảng cáo trực tuyến được hiển thị trên trang web, ứng dụng di động hoặc các nền tảng kỹ thuật số khác thuộc sở hữu hoặc điều hành của chúng tôi.

Quy định

 • Tính phù hợp: Quảng cáo phải phù hợp với đối tượng mục tiêu và không vi phạm bất kỳ chính sách nội dung nào khác của chúng tôi.
 • Minh bạch: Quảng cáo phải được dán nhãn rõ ràng là quảng cáo.
 • Đánh lừa: Quảng cáo không được đánh lừa hoặc gây hiểu lầm cho người dùng.
 • Nội dung có hại: Quảng cáo không được quảng bá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ có hại cho người dùng hoặc không tuân thủ pháp luật.
 • Trải nghiệm người dùng: Quảng cáo không được làm gián đoạn trải nghiệm người dùng hoặc làm suy yếu nội dung trang web.
 • Tuân thủ pháp luật: Quảng cáo phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Những loại quảng cáo nào không được chấp nhận

Sau đây là một số ví dụ về những loại quảng cáo không được chấp nhận:

 • Quảng cáo chứa nội dung tình dục, bạo lực hoặc kích động thù địch
 • Quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Quảng cáo quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp
 • Quảng cáo mang tính cá nhân hoặc quấy rối
 • Quảng cáo sử dụng phần mềm độc hại hoặc cố gắng truy cập trái phép vào thông tin của người dùng

Quy trình khiếu nại

Nếu bạn tin rằng một quảng cáo cụ thể vi phạm chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [địa chỉ email hoặc số điện thoại]. Chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại của bạn và thực hiện hành động thích hợp.

Tuân thủ

Tất cả các nhà quảng cáo phải tuân thủ chính sách này. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc quảng cáo bị từ chối, đình chỉ tài khoản hoặc các hành động khác.

Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong ngành quảng cáo trực tuyến.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với bạn, và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin đó.

Chúng tôi đã gần đây cập nhật chính sách bảo mật của mình để phản ánh các thay đổi trong Luật bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh Châu Âu. GDPR là một luật mới nhằm bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của mọi công dân EU.

Những thay đổi chính trong chính sách bảo mật mới của chúng tôi bao gồm:

 • Chúng tôi đã làm cho chính sách rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn.
 • Chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi đã cập nhật quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm cả quyền được truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của mình.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật mới của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

>>> Xem thêm: Giới thiệu trang trực tiếp Demnay live

Kết luận

Chính sách bảo mật của trang web bóng đá trực tiếp Demnaylive rất nghiêm túc và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng. Điều này giúp người dùng yên tâm khi sử dụng dịch vụ trên trang web mà không lo lắng về việc thông tin cá nhân của mình bị lộ ra ngoài.